Regulamin sklepu szwajcarskiezegarki.eu

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego szwajcarskiezegarki.eu jest firma P.H.U. Jubiler Sp. z o.o., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050320, NIP 526-10-32-125, REGON 010862745.
 2. Firma P.H.U. Jubiler działa zgodnie z kodeksem dobrych praktyk o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. Konsument może zapoznać się treścią ustawy klikając w link.
 3. Sklep internetowy szwajcarskiezegarki.eu oferuje wyłącznie nowe, w pełni sprawne i oryginalne towary uzyskiwane od autoryzowanych dystrybutorów. Obowiązkiem sklepu internetowego szwajcarskiezegarki.eu jest dostarczenie towaru wolnego od wad.
 4. Klientem sklepu może zostać każdy, kto w sposób poprawny wypełni formularz zamówienia zamieszczony na stronie internetowej.
 5. Wszystkie ceny w sklepie szwajcarskiezegarki.eu wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 6. Obsługa sklepu internetowego kontaktuje się z Klientem poprzez e-mail lub telefonicznie. Klient ma możliwość kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie i mailowo.
  Dane kontaktowe sklepu internetowego szwajcarskiezegarki.eu
  tel 22 46 27 935 
  fax 22 46 81 087
  email: kontakt@szwajcarskiezegarki.eu

Zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym szwajcarskiezegarki.eu można składać 24 h na dobę.
 2. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta będą rozpatrywane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 3. Główne cechy produktów dostępne są na kartach produktów. Można się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.
 4. Klienci dokonując zamówień w sklepie szwajcarskiezegarki.eu wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 5. Sklep szwajcarskiezegarki.eu akceptuje formy płatności: e-przelew, karta kredytowa, PayPal, raty Santander, pobranie. Te formy płatności pociągają za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Realizacja zamówienia odbędzie się po jego potwierdzeniu przez Kupującego za pomocą kliknięcia w link potwierdzający zamówienie przesłany w e-mailu z Działu Obsługi Klienta (dotyczy płatności za pobraniem), po uiszczeniu wpłaty za przedmiot zakupu (dotyczy płatności e-przelew, karta kredytowa, PayPal) lub po otrzymaniu informacji z banku Santander o uruchomieniu umowy kredytowej (dotyczy płatności raty Santander).
 7. szwajcarskiezegarki.eu zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacji gdy otrzyma zamówienie budzące wątpliwość, np. niepoprawny adres e-mail, brak numeru telefonu lub adresu e-mail.
 8. W sytuacji braku możliwości realizacji zamówienia lub części, Klient zostanie o tym poinformowany najszybciej jak to będzie możliwe i wspólnie ustalone zostaną dalsze działania takie jak np. zaproponowanie zakupu podobnych produktów, wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja lub w ostateczności anulowanie zamówienia.
 9. Zegarki objęte wyprzedażą stanowią końcówki kolekcji, nadwyżki magazynowe lub pochodzą z ekspozycji i mogą być dostępne tylko w ograniczonych ilościach, posiadać "mikrorysy".
 10. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do soboty na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 11. szwajcarskiezegarki.eu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji podania błędnego lub niepełnego podania adresu przez Klienta.
 12. Wysyłka towaru następuje do 2 dni roboczych. Przewidywana dostawa zamówionego towaru wynosi 1 dzień roboczy. W dniach 18-25 grudnia czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych.
 13. W chwili odbioru przesyłki, w przypadku zauważalnych śladów uszkodzenia paczki lub naruszenia folii firmowych należy sporządzić protokół z uwagami dotyczącymi stanu przesyłki.
 14. Zamówienia z grawerowaniem realizowane są w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania zapłaty. Zamówienie z grawerowaniem musi zostać opłacone (brak możliwości płatności za pobraniem). Zamówienie z grawerowaniem, zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014r, nie może zostać zwrócone ponieważ towar został wyprodukowany według specyfikacji Klienta. Bezpłatne grawerowanie nie łączy się z innymi promocjami i rabatmi.
 15. Płatności za zakupy można dokonywać:
  • za pomocą Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  • za pobraniem
  • za pomocą systemu ratalnego

Gwarancja

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie szwajcarskiezegarki.eu objęte są gwarancją producenta.
 2. Naprawy gwarancyjne realizowane są przez serwisy producentów zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej.
 3. Zgodnie z art. 577 KC gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnień kupującego wynikającego z przepisów rękojmi za wady sprzedanego towaru.

Odstąpienie od umowy

 1. Towar zakupiony w sklepie internetowym szwajcarskiezegarki.eu można zwrócić w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Każdy zwrot musi zostać indywidualnie uzgodniony z Działem Obsługi Klienta.
 2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi zostać zwrócony w fabrycznym opakowaniu wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
 3. Powyższy pkt.1 nie ogranicza prawa ustawowego. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35.
 4. Koszty odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub wymiany towaru ponosi sklep szwajcarskiezegarki.eu
 5. Wszelkie zwroty wysyłane bez konsultacji ze sklepem szwajcarskiezegarki.eu nie będą przyjmowane.

Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji odnośnie wad jakościowych, ilościowych lub merytorycznych Klient zobowiązany jest do kontaktu z Działem Obsługi Klienta sklepu szwajcarskiezegarki.eu
 2. Procedura rozpatrywania reklamacji dostępna jest po kliknięciu w link.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Jubiler” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050320, NIP: 5261032125, REGON: 010862745.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
 3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):

- koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 1. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.
 5. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności "raty Santander" jego dane osobowe zostaną przekazane Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611),  ul. Strzegomska 42c, KRS: 0000040562.
 6. Klient może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych serwisowi opineo.pl (Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-381), ul. Curie-Skłodowskiej 12, KRS: 0000357466, NIP: 897-176-26-04, Regon: 021269036), serwisowi ceneo.pl (Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, KRS: 0000493884, w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania butiku internetowego szwajcarskiezegarki.eu i jakości obsługi.
 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
 8. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.
 9. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

 

Postanowienia końcowe

 1. Do złożenia zamówienia w butiku internetowym szwajcarskiezegarki.eu niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: e-mail: kontakt@szwajcarskiezegarki.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 46 27 935.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
 5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Klientem nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
 7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018 r.”